دستور variable pattern

در بعضی موارد دستورات linear pattern , circular pattern این قابلیت را ندارند که الگوی های لازم را به شکل صحیح و مطلوب ما ایجاد بکنند.در واقع ما به دنبال این هستیم که الگویی متفاوت و غیر همسان بسازیم.
دستوری که این امر را میسر میسازد و موضوع آموزشی این مقاله است دستور variable pattern میباشد. در این فیلم این دستور را یاد میگیریم.

1
دیدگاه

avatar
  دنبال کردن نظرات -  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اعلان
امیرسلطانی
مهمان
امیرسلطانی

باز هم عالی بود
مرسی