هندبوک ها و مقالات آموزشی

هندبوک قالبسازی و ساخت و تولید

امروزه هندبوک ها به واسطه کارایی و افزایش سرعت طراحی طرفداران بسیاری یافته اند.
مهندسان و متخصصان بدون صرف زمان زیاد مهم ترین و اصلی ترین فرمول های لازم برای کار خود را پیدا کرده و به کار میبندند.شما نیز میتوانید از هندبوک ها وکتاب های زیر برای طراحی مکانیزم ها, ماشین ها, واتصالات و …استفاده کنید.
کتاب های زیر آماده دانلودهستند. ( ۷ عدد)

 

۱-نام کتاب: Handbook of Machining and Metalworking Calculations

نویسنده: Ron A. Walsh

دسته بندی: ساخت و تولید

زبان: انگلیسی

دانلود کنید

 

۲-نام کتاب: طراحی قالب تزریق پلاستیک

دسته بندی: ساخت و تولید

نویسنده: Ronald G. W. Pye

مترجم: اصغر رئوفی

زبان: فارسی

دانلود کنید

 

۳-نام کتاب: ۵۰۷Mechanical movements

دسته بندی: طراحی مکانیزم

نویسنده: Henry T. Brown

زبان: انگلیسی

دانلود کنید

 

۴-نام کتاب: Structural Analysis with Finite Elements

دسته بندی: اجزاء محدود-جامدات

نویسنده: Friedel Hartmann, Casimir Katz

زبان: انگلیسی

دانلود کنید

 

۵-نام کتاب: Theory and Problems of Continuum Mechanics

دسته بندی: مکانیک محیط های پیوسته

نویسنده: George. E. Mase

زبان: انگلیسی

دانلود کنید

 

۶-نام کتاب: Handbook of Thin Plate Buckling and Postbuckling 

دسته بندی : جامدات

نویسنده :Frederick Bloom, ‎Douglas Coffin  

زبان: انگلیسی

دانلود کنید

 

۷-نام کتاب: Mechanics Of Composite Materials

دسته بندی: مواد مرکب

نویسنده :Robert M. Jones  

زبان: انگلیسی

دانلود کنید

 

هندبوک های قالبسازی و ساخت و تولید برای اولین بار به زودی در سالیدکار