۱-محصول پرطرفدار “آموزش طراحی قالب پلاستیک”

طراحی قالب پلاستیک سالیدورک solidworks

مجموعه فوق العاده “طراحی قالب پلاستیک با Solidworks(۱۲ ساعت آموزش) رسید. مجموعه ای کاربردی که برای برطرف کردن نیازدانش تخصصی این حوزه برای طراحان و مهندسین ساخته و پرداخته شده است. مواردی که این مجموعه آموزشی را به واسطه تدریس توسط طراح با سابقه آن – از سایر آموزش های موجود متمایز میسازد:
*** واقعی بودن : عینیت داشتن در صنعت و پرهیز از آموزش تئوری

*** متنوع بودن :دارای ۱۵ فیلم آموزشی بلند که به بررسی ۱۵ مدل متفاوت و قالب پلاستیک آن می پردازد. پوشش دادن این طیف گسترده , این پکیج را مجموعه ای کامل و مخاطب را بی نیاز از سایرمنابع میکند.

*** مطالب ارزنده آن : در مورد روش های ساخت و مونتاژ قالب با دستگاه ها,محدودیت های واقعی ,نکات طراحی بهینه و قابل ساخت و صحیح که درکمتر منبعی دیده میشود .

***بخش مقدماتی :

۱- مدل ظرف پلاستیکی :

طراحی قالب پلاستیک سالیدورک solidworks

*  آشنایی با مفاهیم core و cavity  و سطح جدایش – دستور Draft analyse

* اسپارک کاری و حکاکی قالب

۲- مدل قاشق دوازده تایی :

طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک

* دستورات combine , intersect

* ایجاد آرایه ها

* معرفی راه گاه / پین های پران / راهنما و قفل کن راهنما و طراحی هریک

۳- مدل ظرف یخ لیوانی :

طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک

* قالبگیری یک مدل ظرف یخ

۴-سینی :

طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک

* قالبگیری قطعات سوراخ دار و نکات مهم برای مدلسازی اینگونه قطعات

۵-ظرف وکیوم :

طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک

* آشنایی با قالب وکیوم-روش ساخت و تولید محصول

۶-بطری آب :

طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک

* آشنایی با قالب بادی و پت وتولید اینگونه محصولات

۷-مدل درب شش تایی کف پران :

طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک

* اصول طراحی قالب مهره ها (درب ها)

* پران کف پران

* ایجاد آرایه ها

* طراحی راهگاه و راهنما

***بخش پیشرفته:

۱-ظرف آبمیوه گیر :

طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک

* بحث قابل ساخت بودن قالب . اصلاح و بهینه سازی قالب

* اسپارک کاری

* سنبه های اینسرتی

۲-سکه تزیینی :

طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک
طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک

* ساخت قالب با تعداد کویته بالا

* طراحی راهگاهی خاص و طراحی گلویی

* طراحی سوراخ های پین های پران

* معرفی و کاربرد دستور fill pattern

۳-قالب کنترل :

طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک

* معرفی نوار ابزار fastening feature (دستورات مختص قطعات پلاستیک)

* ایجاد قالب ها به دو روش mold tools و روش کلی

۴-درب شامپو :

طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک

* قالبگیری محصولات لولا دار

* کاربرد دستور scale

* لقی صحیح رزوه ها

۵-قالب پیچ (دارای کشویی):

طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک

* معرفی تفصیلی کشویی ها

* معرفی انواع قالب های پیچ و مهره پلاستیکی ( کشویی –کف پران-گیربکسی)

۶- مدل جلد عینک(دارای کشویی):

طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک

* طراحی چفت و بست قطعات پلاستیک روی هم با کمک زوج دستورات lip-groove  و snap
hook-snap groove

* طراحی دو مکانیزم متفاوت کشویی لازم برای قالب این مدل

* معرفی گلویی سوزنی

۷-مدل فن سه پره:

طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک

* قالبگیری یک مدل بسیار پیچیده

۸-ترکیبی(درب و ظرف) :

طراحی قالب پلاستیک solidworks سالیدورک

* مدلسازی صحیح دو محصول که قرار است روی هم بسته شوند

* جاگذاری دو مدل متفاوت در یک قالب

شما هم حرفه ای طراحی کنید

نمایش یک نتیجه